DRUŠTVO DSPP

Društvo slovenskih pevskih pedagogov

Spoštovani!

Leto je naokoli in spet je čas, da se srečamo na občnem zboru našega Društva slovenskih pevskih pedagogov- DSPP. Tako kot je zahtevano in kot je prav, bomo na srečanju članov društva pogledali in poročali o dejavnostih, ki smo jih opravili v preteklem letu, posvetili kratek čas urejanju dveh administrativno-pravnih dokumentov društva in predstavili načrte za leto 2018.
Občni zbor bo v ponedeljek, 12. februarja 2018, ob 9.30 v prostorih Glasbene šole Vič-Rudnik.
V priponkah je celotno vabilo z dnevnim redom in priloge k vabilu.

Sedaj pa bi rada posvetila nekaj besed tistim, na katere tudi naslavljamo vabilo in katere vabimo, da se pridružijo Društvu slovenskih pevskih pedagogov. Prav tako nagovarjam in vabim k ponovnemu sodelovanju v društvu Vas, ki ste pred leti že bili člani DSPP.

Društvo slovenskih pevskih pedagogov je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom širjenja in razumevanja vseh vidikov pevske umetnosti, od poučevanja petja do nastopanja in koncertiranja.
Aktivnosti DSPP so namenjene članom, ki jih zanima razsežnost človeškega glasu, se ukvarjajo s poučevanjem petja, delujejo kot učitelji glasbe, zborovodje, vzgojitelji, napovedovalci, logopedi, in vsem ostalim, ki jih zanima poznavanje človeškega glasu in umetnost petja.
Z organizacijo pevskih seminarjev, simpozijev in strokovnih srečanj DSPP prispeva k strokovnemu izpopolnjevanju svojih članov.

DSPP je članica European Voice Teachers Association- EVTA. Članstvo omogoča društvu in njegovim članom stik s stroko in širše povezovanje ter mednarodno sodelovanje.
V preteklih letih je bilo v organizaciji DSPP za pevske pedagoge in njihove učence pod vodstvom številnih domačih in tujih pevskih pedagogov uspešno izpeljana vrsta seminarjev in izobraževanj. Prav tako so se pevski pedagogi – člani DSPP udeleževali mednarodnih izobraževanj in kongresov v organizaciji EVTE. V organizaciji DSPP so bili izvedeni številni pevski koncerti in nastopi.

Zagotovo so se v preteklosti v društvu zgodili tudi zdrsi in napake. Marsikdo med vami, ki ga nagovarjam, je doživel slabo izkušnjo v društvu. Na tem mestu ga prosim, da če je mogoče, pozabi na nerodnost in jo oprosti. Vsak izmed nas ima svoje slabe in dobre lastnosti. In vsak izmed nas ima zagotovo nekaj, kar lahko z drugimi podeli in razvije v skupnosti. Namen društva je ravno ta. Izmenjava znanja, izkušenj, pridobivanje novih znanj in možnost udejstvovanja na strokovnem področju, na katerem deluje ter prijateljsko druženje z ljudmi iz stroke.
Izvršilni odbor v sedanji sestavi se bo trudil nadaljevati uspešno prakso delovanja društva iz prejšnjih let.

Prizadevali si bomo delati povezovalno. Prisluhnili bomo željam članov in organizirali izobraževanja, na katerih se bodo obravnavale teme, ki zbujajo zanimanje in vključujejo nova znanja in pristope, ki jih potrebujemo pri svojem delu. V dogajanje društva želimo vključevati čim večje število pevskih pedagogov na vseh nivojih poučevanja, vabiti k sodelovanju domače in tuje strokovnjake s področja pevske pedagogike in dogodke v organizaciji DSPP geografsko razpršiti. Želimo upravičiti ime društva – Društvo slovenskih pevskih pedagogov. Verjamemo, da nam bo skupaj z Vami uspelo nadaljevati in nadgraditi delo našega društva.

V želji, da se nam pridružite in da se srečamo na občnem zboru, Vas lepo pozdravljam.

Jerica Rudolf, predsednica DSPP

Udeleženci XIV. Občnega zbora DSPP , 12. februar 2018

You may also like...

1 Comment

  1. Pozdravljeni, to je komentar
    Da pričnete z moderiranjem, urejanjem in brisaasnjem komentarjev, zaslon za komentarje na nadzorni plošči.
    Avatarji komentatorjev so iz storitve Gravatar.

Comments are closed.