RAZPISI

GERBIČEVE NAGRADE 2019

Profesorica Doroteja Cestnik Spasić- prejemnica nagrade  Frana Gerbiča za življenjsko delo in izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

DOROTEJA CESTNIK SPASIĆ je zgodnje otroštvo preživela v Trbovljah, potem pa se je s starši preselila v Sarajevo. Sprva se je učila klavir, nato pa je na srednji glasbeni šoli nadaljevala s solopetjem. Študij je nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in leta 1960 diplomirala v razredu profesorja Julija Betetta.

Takoj po diplomi se je uveljavila kot solistka operne hiše v Sarajevu, kjer je leta 1965 začela tudi s pedagoškim delom. Od leta 1980 dalje je poučevala v Beogradu in leta 1985 prejela nagrado Zveze društev glasbenih pedagogov Srbije za izredne pedagoške rezultate. Leta 1992 se je preselila v Ljubljano in na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani začela poučevati solopetje.

Z bogatimi umetniškimi in pedagoškimi izkušnjami je v letih poučevanja v Srbiji in Sloveniji vzgojila vrsto odličnih pevcev, ki so na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dosegali najvišja mesta – 28 prvih, 13 drugih, 5 tretjih nagrad. Njeni učenci so uspešno nadaljevali študij na akademijah po Evropi in Ameriki in nekateri so postali vodilni solisti v večjih opernih hišah. Veliko med njimi jih je danes uspešnih pevskih pedagogov.

Bila je tudi med ustanovitelji Društva slovenskih pevskih pedagogov, v okviru katerega se je vključevala v vse njegove aktivnosti. S soglasno odločitvijo članov društva je od leta 2009 njegova častna članica.

Profesorica Doroteja Cestnik Spasić je bila v svojem dolgoletnem delu tudi izjemna mentorica mlajšim profesorjem, ki danes nadaljujejo njeno pedagoško poslanstvo. In mnogi izmed njih se še dandanes obračajo nanjo po nasvete in mnenja.

Zaradi vsega tega je nesporno, da je prof. Doroteja Cestnik Spasić izjemna pedagoginja, ki je bogato prispevala k razvoju slovenskega glasbenega šolstva.

Ob visokem  jubileju profesorice Spasičeve in prejemu Gerbičeve nagrade bodo njeni bližnji in njeni nekdanji učenci in študentje petja, danes pa uveljavljeni pevci in pevski pedagogi počastili s koncertom. Koncert bo v petek, 26. aprila 2019 ob 19.30 v Viteški dvorani v Ljubljani.

Častni članici Društva slovenskih pevskih pedagogov se profesorici Doroteji Cestnik Spasić ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo za njeno delo v društvu in njeno široko pedagoško znanje, ki ga je delila s svojimi kolegi učitelji petja. O tem, kako velik delež svojega znanja in osebnosti je pustila svojim učencem in na sploh v pevski pedagogiki potrjuje Gerbičeva nagrada za življenjsko, ki je bila profesorici Spasičevi podeljena.  

Naši častni članici, profesorici Doroteji Cestnik Spasić člani Društva slovenskih pevskih pedagogov ob prejemu Gerbičeve nagrade in ob njenem življenjskem jubileju iskreno čestitamo ter ji želimo še veliko zdravih in zadovoljnih let!

Dobitnici Gerbičeve nagrade za življenjsko delo: Marija Gregorc in Doroteja Cestnik Spasić ter prejemniki Gerbičevih priznanj: Drago Peterlin, Romana Rek, Danica Koren in Maja Cilenšek.

 

Dobitniki Gerbičeve nagrade in priznanj  za leto 2019 ter podeljevalci in govorniki na podelitvi  3. aprila 2019 v Kulturnem domu v Cerknici.

 

You may also like...