NOVICE

UTRINKI S PREDAVANJA DR. ZORANA POTOČANA

V soboto, 9, aprila 2022 smo prisluhnili predavanju našega člana, dr. Zorana Potočana na temo ”Estetska zaznava pevskega glasu v razmerju do akustičnih pogojev”. Predavanje je bilo skrbno pripravljeno ter tematika zanimivo ter s slikovnim materialom in zvočnimi primeri  predstavljena lepemu številu navzočih pevskih pedagogov. Predavanje je potekalo v dvorani Glasbene šole Logatec. Za gostoljubje se vodstvu šole najlepše zahvaljujemo. Da je bila tematika za navzoče učitelje petja zanimiva, pričajo tudi zastavljena vprašanja in zanimanje učiteljev, ter pogovor na to temo, ki se je razvil po uradnem delu predavanja. Veseli nas, da smo svoje znanje obogatili z znanjem našega člana Zorana Potočana. Prav tako je bil ta seminarski dan dragocen z vidika ”živega” stika in srečanja članov društva ter koristen za utrditev aktivnega sodelovanja članov društva ter krepitev čuta  pripadnosti.

You may also like...