Predstavitev društva

Društvo slovenskih pevskih pedagogov je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom širjenja in razumevanja vseh vidikov pevske umetnosti, od poučevanja petja do nastopanja in koncertiranja.

Aktivnosti DSPP so namenjene članom, ki jih zanima razsežnost človeškega glasu, se ukvarjajo s poučevanjem petja, delujejo kot učitelji glasbe, zborovodje, vzgojitelji, napovedovalci, logopedi, in vsem ostalim, ki jih zanima poznavanje človeškega glasu in umetnost petja.

Poslanstvo DSPP je tudi ohranjanje slovenske pesmi ter spodbujanje k ustvarjalnosti mladih skladateljev na področju slovenskega samospeva in drugih oblik vokalno-instrumentalne glasbe.

Z organizacijo pevskih seminarjev, simpozijev in strokovnih srečanj DSPP prispeva k strokovnemu izpopolnjevanju svojih članov.

DSPP je članica EVTA – European Voice Teachers Association. Članstvo omogoča društvu stik s stroko in širše povezovanje ter mednarodno sodelovanje.

DRUŠTVO

Od 7. aprila 2017 je predsednica Društva slovenskih pevskih pedagogov Jerica Rudolf.

 

OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ DSPP, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor. (Statut DSPP, 12. člen)

 

Upravni odbor

izvoljen 13. februar 2019

Jerica Rudolf, predsednica

Aleš Marčič, podpredsednik

Tonja Lapanja Brenčič, blagajničarka

Biserka Petković, tajnica

Nina Kompare Volasko, mednarodni odnosi

 

Nadzorni odbor

izvoljen 13. februar 2019

Barbara Nagode

Pia Brodnik

Marcos Bajuk

 

Častno razsodišče

izvoljeno 13. februar  2019

Edita Gerčević Koželj

Gabriela Bratina

Barbara Lotrič

 

STATUT DSPP