ZGODOVINA DSPP 

30. maj 2001 – ustanovitev Društva Slovenskih pevskih pedagogov Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana

Ustanovni člani: Mateja Arnež Volčanšek, Marcos Bajuk, Leona Bašovič Gerenčak, Pia Brodnik, Doroteja Cestnik Spasić, Alenka Češarek Krnjak, Jolanda Korat, Julieta Kubik de Habjanič, Majda Luznik, Davor Mikulić, Vera Mlejnik, Barbara Nagode, Marjetka Podgoršek Horžen, Dušanka Simunović, Marinka Strenar, Margareta Togunjac, Tatjana Vasle

IZVRŠILNI ODBOR DSPP, 2001 – 2003

Marcos Bajuk – predsednik

Pia Brodnik- podpredsednica

Barbara Nagode – tajnica

Julieta Kubik de Habjanič – članica,

Jolanda Korat – članica

Namen in cilji DSPP :

– uveljavitev pevske pedagogike in njena usklajenost z drugimi vejami glasbene pedagogike,

– skrb za razvoj in napredek metodike in didaktike pevskega pouka, od začetne stopnje do

umetniške zrelosti,

– skrb za visoko strokovno raven dela na področju pevske pedagogike,

– podpiranje strokovnega izpopolnjevanja in dela svojih članov,

– skrb za obveščanje javnosti,

– seznanjanje članov in slovenske javnosti o dosežkih in problemih na področju pevske

pedagogike,

– spodbujanje in širjenje glasbene kulture v sodelovanju s kulturnimi ustanovami, društvi in

drugimi organizacijami v Sloveniji in v tujini,

– opozarjanje na spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke,

– zastopanje strokovnih interesov svojih članov. (6. člen Statuta DSPP)

Dogodki v DSPP v letu 2003

 • Vključitev DSPP v Evropsko združenje učiteljev petja – Evropean Voice Teachers Association EVTA

EUROVOX 2003Congress of the European Voice Teachers Association”VOICE, BODY AND SOUL”  Udeleženki DSPP: Pia Brodnik in Alenka Slokar Bajc

Norveška , Oslo, 8. – 11. Avgust 2003, Norwegian Music Academy

 • Pevski seminar:   Richard Miller ” Learn, make a difference”, Konservatorij za glasbo Oberlin College. Udeleženki DSPP: Pia Brodnik in Edita Garčević Koželj

ZDA, Ohio, Oberlin, julij 2003

2. IZVRŠILNI ODBOR DSPP, 2003 – 2005 Julieta Kubik de Habjanič – predsednica Pia Brodnik, Marcos Bajuk, Barbara Nagode,Barbara Lotrič

Dogodki v DSPP v letu 2004

 • Pevski seminar :”Šolanje pevskega glasu, pevska pedagogika XX. stoletja” predavatelj: prof. Marvin H. Keenze (ZDA) Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana , marec 2004
 • Pevski seminar, predavatelj: prof . Leonardo de Lisi (Italija). Glasbena šola Franca Šturma Ljubljana
 • Pevski seminar: ”Umetnost pevske tehnike”         Predavatelj: dr. Richard Miller (ZDA)                                             Glasbena šola Vič– Rudnik Ljubljana, avgust 2004

Dogodki v DSPP v letu 2005

 • Svetovni kongres pevskih pedagogov- ICVT- International Congres of Voice Teachers Kanada,Vancouver, 11.- 15. avgust 2005.  Udeleženka DSPP: Pia Brodnik.
 • Predavanje: ” Nega profesionalnega glasu.” Predavavatelj: dr. Garfield Davies, dr. medicine, specialist otolaringologije.  Ljubljana, oktober 2005
 • Izid zbirke Zgodnji slovenski samospevi v sodelovanju z DSS      Uredniški odbor: Marcos Bajuk, Pia Brodnik, Julieta Kubik de Habjanič, Barbara Nagode, Marjan Trček in Jože Humer.  Ljubljana, november 2005
 • Pevski seminar: Aria anticha. Predavatelj: prof. Maarten Köningsberger  (Nizozemska). Dvorana Univerze v Ljubljani, december 2005

3. IZVRŠILNI ODBOR DSPP, 2006 – 2008

Julieta Kubik de Habjanič – predsednica

Dogodki DSPP v letu 2006

 • Evropski kongres združenj pevskih pedagogov EUROVOX 2006 Avstrija, Dunaj, avgust 2006                          Aktivna predstavnica učencev petja iz  Slovenije : Elvira Hasanagić. Predstavnici DSPP: Julieta Kubik de Habjanič in Tatjana Vasle.
 • Predavanje o pevski pedagogiki Predavatelj: prof. Marvin H. Keenze (ZDA). Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana, avgust 2006
 • Pevski seminar: Francoski in nemški samospev 19. stoletja Predavatelj:  prof. Maarten Köningsberger  (Nizozemska). Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana, oktober 2006

Dogodki DSPP v letu 2007

 • Pevski seminar: Interpretacija nemškega samospeva Predavateljica: prof. Breda Zakotnik (Avstrija). Sodelovanje  z Akademijo za glasbo Ljubljana, marec 2007
 • Pevski seminar za mlade operne pevce Predavatelj: Alessandro Svab (Italija)                                                Glasbena šola Vič- Rudnik Ljubljana, april 2007
 • Evropean Vocal Pedgogy Week. Poljska, Kudowa Zdroj, september 2007. Udeleženka DSPP: Pia Brodnik
 • Pevski seminar: Angleški samospev Predavateljica: Barbara Pearson (ZDA)                                              Sodelovanje z Glasbeno šolo Logatec, Logatec, oktober 2007
 1. IZVRŠILNI ODBOR DSPP, 2008 – 2010

Martina Prevejšek- predsednica

Danilo Kostevšek- podpredsednik

Naja Zapušek- blagajničarka

Janja Hvala- tajnica

Pia Brodnik- mednarodni stiki

 

Dogodki DSPP v letu 2008

 • Pevski seminar: Gradnja prvin pevskega instrumenta Predavatelj: Marvin H. Keenze (ZDA) Glasbena šola Vič . Rudnik Ljubljana, maj 2008
 • Srečanje predsednice DSPP Martine Prevejšek s predsednikom HUVOP- Hrvatska udruga vokalnih pedagoga, Bojanom Pogrmilovićem. Hrvaška, Sombor, 24. maj 2008
 • Oblikovan Etični kodeks DSPP, maj 2008
 • Oblikovane nove propozicije za disciplino petje na Temsig-u 2008 Propozicije so oblikovali člani Izvršnega odbora DSPP: Pia Brodnik, Janja Hvala, Danilo Kostevšek, Martina Prevejšek in Naja Zapušek , člani DSPP: Doroteja Cestnik Spasić, Jolanda Korat in Marjan Trček ter profesorica petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani: Eva Novšak Houška. Glasbena šola Vič Rudnik Ljubljana, 15. oktober 2008

Dogodki DSPP v letu 2009

 1. Slovenski pevski dnevi DSPP, 21. februar 2009, Glasbena šola Vič- Rudnik
 • Predavanje:Pevska literatura v nižji glasbeni šolo Predavateljica: Pia Brodnik, prof.
 • Predavanje: Podobnosti in razlike pri poučevanju petja klasične in zabavne glasbe. Predavateljica: Darja Švajger, prof.
 • Predavanje: Pristop k poučevanju klasičnega petja- praktični seminar Predavatelj: Marjan Trček, prof.
 • Imenovanje prof. Doroteje Cestnik Spasić za častno članico DSPP
 • Pevski recital ARS VOKALIS Rdeča dvorana na Magistrata, Ljubljana, 22. februar 2009 . Nastopili so: Anamarija Lazarevič (mentorica doc. Pia Brodnik, klavirska spremljava Irena Zajec, prof.), Domen Križaj (mentor doc. Matjaž Robavs, klavirska spremljava, Primož Bratina, prof.) in Jerica Steklasa (mentorica Doroteja Cestnik Spasić, prof., klavirska spremljava Suzana Zorko, prof.)
 • Pevski seminar: Pevska tehnika in interpretacija Predavateljica: prof. Dunja Vejzović (Nemčija)                              Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana, 14.- 17 .maj 2009
 • EVROVOX/ ICVT Francija, Pariz, 15.- 19. julij 2009 Sodeluje: Teja Saksida, prof, članica DSPP kot predavateljica. Tema referata: Vinko Globokar. V Young professionals singers programme je nastopila učenka doc. Pije Brodnik Anamarija Lazarevič.
 • Pevski seminar. Predavateljica: Lena Lootens (Belgija). Sodelovanje z Glasbeno šolo Logatec. Logatec, 19. – 21. november 2009
 1. IZVRŠILNI ODBOR DSPP, 2010 – 2012

Martina Prevejšek- predsednica

Barbara Lotrič- podpredsednica

Janja Konestabo- blagajničarka

Vera Danilova- tajnica

Pia Brodnik- mednarodni stiki

Teja Saksida- mednarodni stiki

Dogodki DSPP v letu 2010

Slovenski pevski dnevi DSPP in Študijska skupina za petje Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo Glasbena šola Vič- Rudnik, 22.-23. januar 2010

– Predavatelji in teme na 2. Pevskih dnevih DSPP:

– Svetlana Sokolova, mag. art. (Avstrija): Ruski jezik- izgovorjava in pevska literatura

– Leona Bašovič Gerenčer, prof. Madžarski jezik izgovorjava in pevska

literatura

– Marcos Bajuk, prof.- Španski jezik – izgovorjava in pevska literatura

– Aleš Marčič. mag. art.: Vloga učitelja petja pri novem predmetu zbor- okrogla miza

– mag. Alenka Kravos, dr. medicine: Vpliv hormonov na glasovne sposobnosti

– Pia Brodnik, doc. : Sistem ocenjevanja na pevskem tekmovanju

– Teja Saksida, prof . Zgodnji slovenski samospevi- koncertno predavanje, s samospevi nastopajo učenci slovenskih glasbenih šol

– Alenka Dernač Bunta, izr. prof.: Aplikacija pevske tehnike na skladbe

– Teja Saksida, prof. : koncertno predavanje: skladatelj Anton Lajovic. Skladateljeve samospeve predstavijo študentje AG Ljubljana

– Teja Saksida, prof. : koncertno predavanje: skladatelj Marjan Lipovšek .Skladateljeve samospeve predstavijo dijaki SGBŠ Maribor .

 1. pevski recital ARS VOKALIS Glasbena šola Vič –  Rudnik, 22. januar 2010. Nastopajo: Anamarija Štefančič ,sopran in Martin Sušnik , tenor. Klavirska spremljava: Tanja Šterman, prof. in Vladimir Mlinarić, prof.
 • Pevski recital v spomin na prof. Ireno Baar Zavod Sv. Stanislava Ljubljana, 31. marec 2010. Nastopili so: Urška Arlič Gololičič- sopran, Mojca Bedenik-  sopran, Pia Brodnik- sopran, Marta Močnik Pirc- sopran, Valerija Šoster Farasin- sopran, Aljaž Farasin-  tenor, Janko Potočnik-  bariton, Boštjan Korošec- bariton, Primož Krt- bariton, Matjaž Prah- bariton in Zoran Potočan-  bas. Klavirska spremljava: Primož Bratina prof. in Andraž Hauptman, prof.
 • DSPP uspešno na razpisu za program Leonardo da Vinci ” Lifelong Learning Programme 2010- 2012. Tema: EVT: Digital Recources Training Intergrating Digital Resources and Voice Science into modern Evropean Vocal Pedagogy: Developing, training and presenting non- formal vocal methods for the modern voice teachers emphasizing computer/ web- based recources and voice analysis tools. Države partnerice v projektu: Avstrija, Hrvaška, Francija, Poljska, Nemčija, Italija, Finska in Slovenija (DSPP).

Dogodki DSPP v letu 2011

 –  Pevski seminar: Angleška in nemška pevska literatura Predavateljica: Norma Enns (Nemčija). Sodelovanje z Glasbeno šolo Logatec. Logatec, 13.-15. januar 2011

 • LEO 2 projekt Tema: Internet and Web- Development session

Udeleženec DSPP: Boštjan Korošec                                                                                                                                          Hamburg, Nemčija, 28.- 30. januar 2011

 • LEO 2 projekt Evropean Vocal Pedagogy Week. Tema: Digital rescources training and vocal pedagogy – Building bridges. Udeleženke DSPP: Nina Kompare Volasko, Katja Konvalinka in Irena Vidic.  Ljubljana, Slovenija, 20.- 25. februar 2011
 • Slovenski pevski dnevi DSPP in Študijska skupina za petje

Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo. Glasbena šola Vič- Rudnik, 11. in 12. marec 2011

Predavatelji  na 2. Pevskih dnevih DSPP:

 • Marta Močnik Pirc, prof
 • Sabina Cvilak, mag. art
 • Ulf Bästlein , univ. prof., dr. phil., mag.art.
 • Nuša Romih Masnoglav, prof.
 • Aleš Marčič, mag.art.
 • Nina Kompare Volasko, prof.
 • Teja Saksida, prof.
 • Matjaž Robavs

Koncertna predavanja:

 • Samospevi Rada Simonitija Predavateljica: Teja Saksida in pevci- dijaki KGBL
 • Samospevi Josipa Ipavca

Predavateljica: Teja Saksida  in študentje petja AG Ljubljana

 • Samospevi Janka Ravnika

Predavateljica: Teja Saksida  in pevci- dijaki Konservatorija Maribor

 • Izbor Angleške pevske literature za nižjo glasbeno šolo Predavateljica Nina Kompare Volasko in učenci petja Glasbene šole Logatec.
 • Izbor Španske pevske literature za nižjo glasbeno šolo

Predavateljica Julieta Kubik de Habjanič  in učenci petja Glasbene matice Ljubljana.

 • Izbor literature iz oratorijev, maš in kantat za nižje glasbene šole za ženske glasove
 • Predavateljici: Marta Močnik Pirc in Barbara Tišler ter učenke petja iz Glasbene šole v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljana.

Javna pevska ura na 3. pevskih dnevih DSPP . Tema: Pevski proces od prvih korakov do opernega odra. Predavatelj: doc. Matjaž Robavs

 • pevski recital ARS VOKALIS

Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana, 11. marec 2011

Nastopili so; Iris Bečaj – sopran,  Doris Jakovina- sopran in Marko Ferjančič- bariton.

Klavirska spremljava: Mirjana Tumpej, prof., Matija Potisk, prof in Bernarda Paškvan, prof.

Mentorji: Barbara Lotrič, prof., Marjetka Podgoršek Horžen, prof. in Jerica Rudolf, prof.

 • Dobrodelni pomladni koncert ustanove Mali vitez in DSPP v tradiciji Irene Baar,

Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine, 29. marec 2011

Nastopajoči: Urška Arlič Gololičič- sopran, Mojca Bedenik- sopran, Pia Brodnik – sopran, Mirjam Kalin mezzosopran, Nataša Krajnc -sopran, Valerija Šoster Farasin -sopran, Barbara Tišler- sopran, Saša Čano- bas, Valentin Enčev- bariton, Boštjan Korošec- bariton in Branko Robinšak- tenor.

Klavirska spremljava: Jelena Boljubaš in Vladimir Mlinarić.

 • LEO 2 projekt;  EVTA work shop and interdisciplinary forum,  Tema: Connecting voice science and vocal pedagogy.  Udeleženke DSPP:  Nina Kompare Volasko in Edita Garčević Koželj. Francija,Aix- en- Provance , 29. in 30. avgust 2011
 • Koncert ob 10. obletnici Društva slovenskih pevskih pedagogov                                                          Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana, 26. oktober 2011
 1. IZVRŠILNI ODBOR DSPP 2012- 2014

Edita Garčević Koželj- predsednica

Julieta Kubik de Habjanič

Tatjana Vasle

Marcos Bajuk

Teja Saksida

Dogodki DSPP v letu 2012

 

 • ETA LEO 2 Sessions – EVP Weekend

Udeleženka DSPP: Nina Kompare Volasko    

Avstrija, Dunaj, 23. – 26. februar 2012

 

 • Pevski dnevi DSPP 2012
 • Pevski seminar

Predavatelj: Scott Mc Coy (ZDA)

Glasbena šola Vič – Rudnik Ljubljana, 25- 28. oktober 2011

 • Annual meeting EVTA

Udeleženci DSPP: Peter Martinčič, Teja Saksida, Edita Garčević Koželj, Katarina Perger, Katja Konvalinka, Barbara Sorč, Martina Prevejšek in Biserka Petković.

Nemčija, Munchen, 13.- 15. april 2012

 • EVROVOX 2012

Udeleženci DSPP: Edita Garčević Koželj, Tatjana Vasle, Ljubica Živković, Martina Prevejšek, Suzana Zorko, Vladka Oršanić in Davor Mikulić.

Finska, Helsinki, 8. junij 2012

Dogodki DSPP v letu 2013

 • WORLD VOICE DAY                Vabimo vas na  koncerte,  ki bodo 16. aprila 2013 na različnih lokacijah in bodo potekali v okviru World Voice Day 2013:
  Zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana                                                                                           dirigent: Ambrož ČOPI
  Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani                                                                          dirigent: Sebastjan VRHOVNIK
 • Main Street Singers dirigent: Mark A. SHAULL,
  Koncert zborov bo v cerkev sv. Jakoba, Ljubljana, ob 19.30.
 • Edita Garčević Koželj                                                                                                                                                           Klavirska spremljava:  Igor Vićentić,
  Baročna dvorana Radovljiškega gradu, Radovljica, ob 19.30
 • Theresa Plut
 • Klavirska spremljava: Giacomo Baterrino,
  Unionska dvorana, Maribor, 19.30
 • Annual meeting EVTA

Udeleženki DSPP: Edita Garčević Koželj in Teja Saksida

Danska, Kopenhagen, 21. september 2013

 1. Pevski dnevi DSPP 2013
 • in 13. april 2013, KGBL- OE GŠ, Vegova 7, Ljubljana

Predavatelji:

 • Snežana Brzaković, Institut fur Gesang und Atemschullung – Berlin

Tema: Izpopolnjevanje v umetnosti dihanja

 • Marcos Fink- Masterclass;
 • Tema: Franz Schubert lieder
 • Irena Hočevar Boltežar- UKC Ljubljana, klinika za otolaringologijo in cervikalno kirurgijo

Tema: Hripavost pri pevcih

 • Občni zbor DSPP
 • Okrogla miza: Pevci od- do?

Pregled učnih načrtov, državnih in mednarodnih pevskih tekmovanj in izbira talentov

 • Alenka Slokar Bajc, Glasbena šola Vič – Rudnik

Tema: Dihanje in gibanje

 • Teja Saksida, Društvo Richarda Wagneja

Tema: Richard Wagner in Mathilde Wesendonck

 • Giacomo Battarino: Vocal coach lessons

Tema: Verdi e compositori Italiani prima e dopo di lui

Dogodki DSPP v letu 2014

 • Annual meeting EVTA

Udeleženci DSPP: Edita Garčević Koželj, Tatjana Vasle in Davor Mikulić

Belgija, Mechelen, 27. september 2014

 

 1. IZVRŠILNI ODBOR DSPP 2015 – 2017

Edita Garčević Koželj- predsednica

Julieta Kubik de Habjanič

Tatjan Vasle

Marcos Bajuk

Teja Saksida

Dogodki DSPP v letu 2015

 

 • Annual meeting EVTA                               Udeleženka DSPP: Edita Garčević Koželj                                                              Latvija, Riga, 18. junij 2015
 • Sklep Občnega zbora DSPP z dne 25.11. 2015:                                                      DSPP podari najboljšim tekmovalcem v kategoriji petje posebno nagrado v okviru 45. Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov  2016 v obliki diplome ter sodelovanje vsaj sedmim tekmovalcem v disciplini petje, v različnih starostnih kategorijah, na slavnostnem koncertu v Narodnem domu Celje, dne 24.09.2016, ob jubileju 200 letnice javnega  slovenskega glasbenega šolstva na slovenskem.

Dogodki DSPP v letu 2016

 

 • Jewels project/EVTA-DSPP:                    seminarji, predavanja, mojstrski tečaji in koncerti

Slovenija, Celje, 23.- 25. september 2016

 

 • Koncert JEWELS- Celje, Narodni dom, 24. september 2016        Koncertanti  so bili najboljše ocenjeni tekmovalci na regionalnem in državnem nivoju 45.TEMSIG 2016, nagrajenci posebnih nagrad strokovne žirije za najboljšo izvedbo skladb domačih avtorjev in najbolj obetavnih glasov iz najnižjih kategorij tekmovanja iz različnih slovenskih regij in sicer:

 

kategorija I. a: Matic Dokler in Tilen Lotrič

kategorija I. b: Anea Mercedes Anžlovar, Sandra Harb, Sara Šetar in Neža Vasle

kategorija I. c: Tine Bec, Urban Križaj, Jaka Mihelač, Gregor Ravnik in Katarina Vinter

kategorija II. a: Ana Berus, Katarina Brenčič, Branislava Sara Mitrović, Anja Šinigoj in NadiaTernifi

kategorija II. b: Domen Križaj in Rok Zelinšček,

kategorija III. a: Maja Ceglar, Ana Pavlov in Sanja Zupanič,

kategorija III. b: Marko Kete, Martin Logar, Inez Osina in Klementina Savnik.

V času med 23. in 25. 09.2016 v Celju, smo imeli letni sestanek EVTE (evropskega združenja pevskih pedagogov), katerega združenja smo član, kje smo gostili predstavnike 18 držav članic. Obenem smo prvi organizirali  dogodek JEVOP, okrajšava za bisere evropske vokalne pedagogije v katerem članica EVTA/organizator predstavi bogat zaklad svojega  glasbenega izročila mednarodni publiki.  Tako smo združili koristno z lepim  in naredili izjemen dogodek, še posebej ob tako pomembni obletnici kot je 200 obletnica slovenskega glasbenega izobraževanja. V enem dnevu smo predstavili v predavanjih: Teje Sakside »Retrospektivo slovenskega samospeva«, Martine Prevejšek »Izgovorjavo slovenskega jezika v slovenskem samospevu«, Naje Zapušek »Ljudsko pesem na slovenskem« in Katice, »jazz delavnico z Ivo Špacapanom in Marjanom Mlakarjem«, »zborovsko glasbo z zborom GŠ Celje«,  »musical na slovenskem, kratek povzetek in film o ustvarjanju prvega slovenskega muzikala v Celju Veronika Deseniška, iz pod peresa Janeza Usenika, v glasbi Leona Firšta, je podal producent Tilen Naraks, tudi sam pevec in dijak SGŠ Celje«, Oberkrainer Polka Mädels s Katjo Križnar (pevko in dijakinjo KGBL) in seveda krona vsega je bil gala koncert v dvorani Narodnega doma. Uspeh je bil velik, veliko zadovoljne publike tako domače kot tuje.

 

Masterclass: O funkcionalni tehniki dihanja-brez starostnih meja je v Celju predavala tudi naša gostja iz Berlina, Snežana Nena Brzaković.

(povzetek iz letnega poročila predsednice DSPP Edite Garčević Koželj)

 • Študijska skupina za petje: Srečanje študijske skupine za petje, četrtek 24. novembra 2016 na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska ulica 28 (koordinatorka -Julieta Kubik de Habjanič)

 

 • World Voice Day: Organizacija dogodkov, predavanj, delavnic, njihova koordinacija in sodelovanje na koncertih ob Dnevu glasu 16. aprila 2016 (dogodki na wvd.org)

Dogodki DSPP v letu 2017

XIV. Občni zbor DSPP- volilni občni zbor, 7. april 2017, prostori KGBL OE GŠ, Vegova 7, Ljubljana

SESTAVA 8. IZVRŠNEGA ODBORA DSPP (2017- 2019)

Jerica Rudolf, predsednica

Aleš Marčič, podpredsednik

Tonja Lapanja Brenčič, blagajničarka

Biserka Petković, tajnica

Nina Kompare Volasko, mednarodni stiki

Nadzorni odbor DSPP: Julieta Kubik de Habjanič, Pia Brodnik in Marcos Bajuk

Častno Razsodišče DSPP: Irena Vidic, Marta Močnik in Dejan Heraković

 1. Sestanek IO DSPP, (primopredaja), 8. maj 2017, KGB OE GŠ, Vegova 7, Ljubljana
 2. Sestanek IO DSPP, 29. avgust 2017, Glasbena šola Vič-Rudnik, Gradaška 24, Ljubljana
 3. Sestanek IO DSPP, 10. november 2017, Glasbena in baletna šola Anton Martin Slomšek, Vrbanska cesta 30, Maribor

Študijska skupina za petje; 10. november 2017, Glasbena in baletna šola Anton Martin Slomšek, Vrbanska cesta 30, Maribor

Dogodki DSPP v letu 2018

 1. občni zbor DSPP, 12. februar 2018, Glasbena šola Vič-Rudnik, Gradaška 24, Ljubljana

Poslovnik o vodenju občnega zbora DSPP, sprejet na XV. Občnem zboru DSPP, 12.februar 2018

Pevski seminar na temo: Poučevanje petja v obdobju pred mutacijo, v času mutacije in v zgodnjem obdobju po mutaciji.

Predavatelja: Monika Hosp in Martin Vácha

Glasbena šola Vrhnika, 6. in 7. april 2018

Evta 2018, Haag, 30.8. do 1.9. 2018

Člani DSPP, udeleženci EVTE 2018: Biserka Petković, Danilo Kostevšek, Tonja Lapanja Brenčič, Davor Mikulić, Tatjana Vasle in Edita Garčević Koželj

Korespondenčna seja IO DSPP, 11. september 2018

Sestanek IO DSPP, 25. september 2018, Glasbena šola Vič- Rudnik

XVI. Občni zbor DSPP, 25. september 2018, Glasbena šola Vič- Rudnik

 • Izjava o varovanju osebnih podatkov  nova uredba GDPR, podana in sprejeta na XVI. Občnem zboru DSPP, 25. september 2018
 • Predlogi za sestavo ocenjevalno komisije za disciplino petje na tekmovanju TEMSIG 2019
 • dejavnosti društva do februarja 2019

Izredni Občni zbor DSPP, 25. september 2018, Glasbena šola Vič- Rudnik

 • prenova statuta

Pevski seminar pevske pedagoginje Barbare Jernejčič Fürst

Glasbena šola Logatec, 23. in 24. november 2018

Potrjen prenovljen in dopolnjen Statut DSPP, november 2018

Koncert samospevov Miroslava Vilharja, dvorana Glasbene šole Postojna, 7. december 2018

Podelitev naziva častne članice DSPP dr. Ireni Hočevar Boltežar, dvorana Glasbene šole Postojna, 7. december 2018

Dogodki DSPP v letu 2019

Sestanek IO DSPP, 30. januar 2019, Glasbena šola Vič- Rudnik, Ljubljana

XVII. občni zbor DSPP- volilni občni zbor, 13. februar 2019, , Glasbena šola Vič- Rudnik, Ljubljana

 • – poročila za preteklo obdobje
 • – volitve novega izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča

SESTAVA 9. IZVRŠNEGA ODBORA DSPP (2019- 2021)

Jerica Rudolf, predsednica

Aleš Marčič, podpredsednik

Tonja Lapanja Brenčič, blagajničarka

Biserka Petković, tajnica

Nina Kompare Volasko, mednarodni stiki

Sestava IO DSPP iz preteklega mandata je bila ocenjena kot uspešna pri sanaciji in vodenju društva ter zato iz strani članice Tatjane Vasle predlagana v ponovno sestavo. Člani IO so kandidaturo sprejeli in bili z javnim glasovanjem soglasno izvoljeni v naslednji mandat.

Nadzorni odbor DSPP: Barbara Nagode, Pia Brodnik in Marcos Bajuk

Častno razsodišče DSPP: Gabriela Bratina, Edita Garčević Koželj in Barbara Lotrič

 1. predtekmovanje za TEMSIG 2019, Rogaška Slatina, februar 2019
 2. TEMSIG 2019, Škofja Loka, marec 2019

Koncert pevcev- nagrajencev DSPP,                                                                                                                          25. april 2019, dvorana Slavka Osterca, Slovenska filharmonija, Ljubljana

Koncert ob dodelitvi nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo                                                                             Doroteji Cestnik Spasić- častni članici DSPP , 26. april 2019, Viteška dvorana Ljubljana

Pevski seminar pevskega pedagoga Matjaža Robavsa                                                                                      Glasbena šola Vrhnika, 15. in 16. november 2019