NOVICE

Utrinek iz pevskega seminarja prof. Barbare Jernejčič Fürst in  Študijske skupine za petje

V petek 24. novembra in soboto 25. novembra 2018 je v organizaciji DSPP na Glasbeni šoli Logatec potekal pevski seminar prof. Barbare Jernejčič Fürst.  Aktivno je na pevskih lekcijah sodelovalo 11 učencev petja. Seminar je spremljalo  15 učiteljev petja. V petek je seminar poleg predavanja dr. Beuermanna in prof. Marčiča sestavljal Študijsko skupino za petje, zato so bili na študijski skupini tudi učitelji, ki se v soboto seminarja niso udeležili. V trajanju pedagoške ure je dr. Dimitrij Beuermann iz Zavoda za šolstvo  prisotnim  učiteljem petja pripravil in izvedel predavanje  na temo ” Ustvarjalnost v glasbenih šolah”.  Prisotni učitelji so se aktivno in zelo kritično vključili v razpravo ob koncu njegovega predavanja. Najprej so učitelji poudarili, da se nikakor ne zanemarja ustvarjalnosti učencev v glasbenih šolah. Njihova ustvarjalnost se spodbuja in prisluhne se njihovim željam. Seveda do točke, ko so učenčeve želje v skladu z učnimi cilji, niso v nasprotju z učnim procesom, primerne njihovim trenutnim sposobnostim ter vodijo učenca k večjemu tehničnemu znanju. To pa mu nudi večjo sposobnost muziciranja, ustvarjalnosti in osebnega izraza. Slišati je bilo, da je odlika dobrega učitelja Prepoznati učenčev potencial, ga temu primerno voditi skozi učni proces je odlika dobrega učitelja. Pri dobro vodenem in pripravljenem učencu ne izostaja niti osebnostni izraz in njegova ustvarjalnost.

Učenka Doris Horvat, prof. Barbare Jernejčič Fürst in korepetitor Marko Kanalec.

V zadnjem delu ”teoretičnega dela” študijske skupine, je kolega Aleš Marčič, mag.art. in vodja študijske skupinepredstavil otroško opero slovenskega skladatelja Tadeja Kušarja z naslovom ”Koga se strah boji?”.  Opera je napisana za soliste in klavir štiriročno.. Težavnost je primerna za pevce nižjih glasbenih šol, ciljna publika pa so predšolski otroci in osnovnošolci prve triade.

V soboto, 25. novembra so potekale dopoldne in popoldne individualne lekcije s prof. Jernejčič Fürst. Pevce je na seminarju spremljal korepetitor prof. Marko Kanalec.

V prijetnem vzdušju in zadovoljstvu vseh smo se zvečer razšli z novimi znanji, izkušnjami ter si nabrali novo energijo za opravljanje svojega lepega poklica.

You may also like...